ჩვენი ექსპერტები

 • 10+ წელი გამოცდილება პროექტების მართვაში

 • MS პროექტის მართვაCPPA

 • სფეროები: საჯარო სექტორი; ინსტიტუციური და ორგანიზაციული განვითარება; საზოგადოებასთან ურთიერთობა

თამარ მაჭავარიანი

PMP

 • Tamara's LinkedIn
 • Tamara's Facebook
 • 5+ წელი გამოცდილება პროექტების მართვაში

 • MA ეკონომიკა. PhD ეკონომიკა (მიმდინარე)

 • სფეროები: განათლება, საჯარო სექტორი, ახალგაზრდული საქმიანობა

სოფიო ჩიტაძე

 • Sophio's LinkedIn
 • Sophio's Facebook
 • 10+ წელი გამოცდილება პროექტების და პროგრამების მართვაში

 • MPA

 • სფეროები: არასამთავრობო სექტორი; ორგანიზაციული განვითარება; საზოგადოებასთან ურთიერთობა; მარკეტინგი

რუსუდან ძიგრაშვილი

PMP

 • Russo's LinkedIn
 • Russo's Facebook
 • 8+ წელი გამოცდილება პროექტების და პროგრამების მართვაში

 • MS პროექტის მართვა, MBA

 • სფეროები: ფინანსური ინსტიტუტები; IT პროექტები

ფიქრია ბასილიძე

PMP

 • Pikria's LinkedIn
 • Vano's Facebook

© by PME - პროექტის მართვის ექსპერტები

 • Facebook - PME
 • LinkedIn - PME
 • Google+ - PME